Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070Aktuality

Projekt ukončen

Projekt SPOMECH, CZ.1.07/2.3.00/20.0070 byl řešen od 1.7.2011 do 30.6.2014 podle časového harmonogramu v souladu s projektovou žádostí.

V rámci projektu byl vytvořen výzkumný tým se zaměřením na spolehlivé řešení úloh nelineární mechaniky, skládající se jak z mladých, tak i zkušených vědců VŠB – TUO a Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i., který byl posílen o 2 zahraniční experty – prof. Kwasniewského a doc. Valdmana.

Pod vedením těchto vedoucích výzkumných pracovníků a garanta projektu, prof. Kozubka, došlo k posílení excelence tohoto týmu a k vytvoření mnoha odborných výstupů.

Dalším významným aspektem pro posílení týmu byla možnost členů realizačního týmu zúčastnit se mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů, kde získávali jednak nejnovější poznatky, ale také důležité kontakty a mohli prezentovat své výstupy.

Veškerá vědecká činnost byla zúročena při práci s cílovou skupinou, kdy byly jak členy realizačního týmu, tak externími přednášejícími předávány členům cílové skupiny nejnovější poznatky v oboru.

V rámci projektu se uskutečnily 3 mezinárodní workshopy, 27 bloků tematických seminářů, 22 odborných kurzů pro studenty, 6 cyklů přednášek, byla podpořena každoročně konaná konference SNA a uskutečnila se závěrečná konference Modelling´14.

V rámci projektu byly naplněny všechny výstupy, byly splněny všechny monitorovací indikátory a celkově projekt splnil vytyčený cíl.


Spring school - Code_Saturne and TELEMAC

15. 3. 2013 - Ve dnech 28. až 29. března 2013 se na VŠB-TU Ostrava koná Spring school on Solution of large scale CFD problems using Code_Saturne and TELEMAC. Hlavními řečníky budou Dr. Charles Moulinec (STFC Daresbury Lab., UK) a Dr. Yvan Fournier (EDF France). Akce se uskuteční v místnosti PI 332 (viz přiloženou pozvánku).


Babuškova cena pro Martina Čermáka

20. 12. 2012 - Ing. Martin Čermák, Ph.D. získal třetí místo v soutěži o Cenu profesora Babušky v kategorii disertačních prací. Gratulujeme!


Obhajoba disertační práce

28. 8. 2012 - Náš kolega Martin Čermák úspěšně obhájil disertační práci. Gratulujeme!


Babuškova cena pro člena našeho týmu

22. 3. 2012 - Člen našeho výzkumného týmu, Michal Merta, získal první místo v prestižní soutěži o Cenu profesora Babušky v kategorii diplomových prací. Cenu každoročně uděluje Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků. O úspěchu píše i školní časopis Akademik (na straně 4).


SPOMECH v časopise Akademik

16. 12. 2011 - V aktuálním čísle univerzitního časopisu Akademik vyšel článek o projektu SPOMECH.


Prestižní ocenění pro členy našeho týmu!

6. 10. 2011 - Členové našeho výzkumného týmu, Alex Markopoulos a Marta Jarošová, převzali z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna mezinárodní cenu Josepha Fouriera za výzkum v počítačových vědách. Alex Markopoulos (2. místo) a Marta Jarošová (5. místo) pracují na vývoji efektivních algoritmů, které umožňují např. zefektivnění výpočtů v průmyslu.


Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070