Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070Interní semináře SPOMECH

20. interní seminář

Zveme Vás na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Petr Beremlijski na téma Úlohy tvarové optimalizace pro kontaktní úlohy se třením. Seminář se uskuteční ve středu 3. 4. 2013 v 11:00 v místnosti PI232.


19. interní seminář

Zveme Vás na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Kristinn Gudnason (University of Iceland, Reykjavik) na téma Finite element implementation of a 2d ring model with nonlinear boundary condition. Seminář se uskuteční v úterý 12. 3. 2013 v 11:00 v místnosti PI333.


18. interní seminář

Zveme Vás na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Ing. Michal Merta o communication avoiding technikách pro krylovovské metody. Seminář se uskuteční v úterý 11. 12. 2012 od 10:00.


17. interní seminář

Zveme Vás na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Ing. Petr Harasim, Ph.D. o funkcionálních aposteriorních odhadech pro 1D kontaktní úlohu. Následně pohovoří Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. na téma Metoda GMRES pro řešení soustav s nesymetrickou maticí. Seminář se uskuteční ve středu 14. 11. 2012 od 12:30 v místnosti D 219.


16. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.. téma Metoda GMRES pro řešení soustav s nesymetrickou maticí. Seminář se uskuteční ve středu 7. 11. 2012 od 12:30 v místnosti D 219.


15. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Mgr. Aleš Vítek, Ph.D. téma Monte Carlo simulations of complex systems. Seminář se uskuteční ve středu 24. 10. 2012 od 10:30 v místnosti PI 231.


14. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří doc. Jan Valman téma Fast Matlab assembly of FEM matrices in 2D and 3D: nodal elements. Seminář se uskuteční ve středu 17. 10. 2012 od 10:30 v místnosti PI 333.


13. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Immanuel Anjam z University of Jyvaskyla na téma Estimates of uncertanity errors for a magnetostatic problem. Seminář se uskuteční ve středu 30. 5. 2012 od 10:30 v místnosti PI 332.


12. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Ing. Alena Vašatová na téma Registrace obrazu. Seminář se uskuteční v úterý 22. 5. 2012 od 12:30 v místnosti K 204.


11. interní seminář

Srdečně zveme na interní SPOMECH seminář, na kterém pohovoří Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. na téma Mortary ve 2D. Seminář se uskuteční v pátek 4. 5. 2012 od 10:30 v místnosti PI 332.


10. interní seminář

Srdečně zveme na Interní seminář na kterém pohovoří Ing. Ilona Škarydová na téma Modelování podzemního proudění v okolí bedřichovského tunelu. Seminář se uskuteční ve středu 18. 4. 2012 v 10.30 v zasedací místnosti Ústavu geoniky AV ČR.


Devátý interní seminář

Srdečně zveme na Interní seminář na kterém pohovoří doc. Jan Valdman na téma Implementace Hcurl (Hdiv) elementů v Matlabu. Seminář se uskuteční ve středu 28. 3. 2012 v 10.30 v místnosti PI 333.


Osmý interní seminář

Srdečně zveme na Interní seminář o TFETI, na kterém pohovoří dr. Marta Jarošová na téma Algebraické základy metody TFETI a Ing. Václav Hapla na téma Paralelní implementace TFETI a její hlavní ingredience. Seminář se uskuteční v pátek 2. 3. 2012 od 9 hodin v místnosti PI 231.


Sedmý interní seminář

Zveme členy výzkumného týmu na sedmý interní seminář, na kterém pohovoří doc. Jan Valdman na téma A posteriorní odhady chyb. Seminář se uskuteční v pátek 6. ledna 2012 v 9.30 v místnosti PI 333.


Šestý interní seminář

Zveme členy výzkumného týmu na šestý interní seminář, na kterém pohovoří Ing. Pavla Kabelíková na téma Fixing Nodes Method for Stabilization of Generalized Inverse. Seminář se uskuteční 8. prosince 2011 v 12.30 v místnosti PI 232.


Pátý interní seminář

Dne 9. 11. 2011 se uskutečnil pátý interní seminář. Dr. Marta Jarošová a Ing. Martin Menšík pohovořili na téma Hybrid Total FETI.


Čtvrtý interní seminář

Dne 19. 10. 2011 se uskutečnil čtvrtý interní seminář. Dr. Alexandros Markopoulos pohovořil na téma Zobecněné inverze singulárních matic.


Třetí interní seminář

Dne 5. 10. 2011 se uskutečnil třetíinterní SPOMECH seminář. Dr. Stanislav Sysala pohovořil na téma Advanced elastoplasticity 3.


Druhý interní seminář

Dne 13. 9. 2011 se uskutečnil druhý interní SPOMECH seminář. Doc. Jan Valdman pohovořil na téma Advanced elastoplasticity 2.


První interní seminář

Dne 13. 9. 2011 se uskutečnil první interní SPOMECH seminář. Doc. Jan Valdman pohovořil na téma Advanced elastoplasticity 1.


Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070