Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070


Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit excelentní výzkumný tým pracující v důležité oblasti spolehlivého modelování nelineárních problémů mechaniky a geomechaniky. Členové tohoto týmu budou zapojeni do mezinárodní spolupráce a budou prezentovat výsledky akademickým a vědeckým pracovníkům a studentům v České republice i zahraničí.

Náš tým se skládá z mladých výzkumníků (postdoků) a doktorandů a pracuje pod vedením dvou zahraničních specialistů: doc. Jana Valdmana, reintegrujícího se českého vědce a experta v oblasti spolehlivého numerického řešení nelineárních úloh mechaniky, a Prof. Marka Kwasniewskeho, světově uznávaného odborníka v oblasti laboratorního výzkumu materiálů.

V období mezi červencem 2011 a červnem 2014 budou po záštitou SPOMECHu uspořádány 3 mezinárodní workshopy a jedna konference s aktivní účastí pozvaných mezinárodních odborníků na problematiku projektu. Dále bude zvyšována odbornost akademických a vědeckých pracovníků formou seminářů vedených odborníky v problematice projektu. Budou pořádány odborné kurzy a cykly přednášek pro studenty VŠ z ČR se zájmem o modelování vedoucí ke zvyšování jejich odborných znalostí. Členové výzkumného týmu povedou kvalifikační práce studentů z Ostravy.


Instituce

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Žadatelem projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci univerzity (vědečtí pracovníci) a její studenti. Univerzita má dlouholeté zkušenosti s prací s těmito cílovými skupinami: Na univerzitě dlouhodobě probíhá další a rozšiřující vzdělávání pracovníků. VŠB-TUO zavedla systém řízení univerzity dle ISO 9001 a získala certifikát. Jeho součástí je sledování odborného růstu pracovníků a každoročně vyhodnocovaný systém rozvoje pracovníka. Obsahem je rozvoj odborných a jiných kompetencí a pro jeho podporu je vyžadováno vytvoření specializovaných vzdělávacích kurzů.

K datu 31. 12. 2009 studovalo na půdě VŠB-TU Ostrava cca 24 000 studentů v různých stupních a formách studia (akreditováno 140 studijních programů). Členové projektového týmu se podílí na výuce na VŠB-TU Ostrava a na dalších univerzitách, jsou tedy schopni zajistit předávání zkušeností nabytých pracemi na projektu studentům. V období přípravy projektové žádosti byl proveden průzkum mezi akademickými pracovníky univerzity a studenty VŠB-TUO s cílem zjištění zájmu těchto cílových skupin o participaci na projektu a jeho výstupy. Z výsledků průzkumu vyplynul vysoký zájem o projekt a jeho výstupy, který byl následně potvrzen i ze strany vedení univerzity protřednictvím děkanů jednotlivých fakult.

Centrum excelence IT4Innovations

Projekt SPOMECH je součástí celoškolského ústavu IT4Innovations, neboť má přímou vazbu na projekt Centra excelence IT4Innovations (financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace) se zapojením projektového týmu do aktivit zaměřených na modelování a simulace výpočetně náročných úloh mechaniky a využití výpočetní kapacity superpočítače.

Ústav geoniky Akademie věd České republiky

Partnerem projektu je Ústav geoniky AV ČR, jehož účast významně posiluje projektový tým a dynamizuje stávající spolupráci mezi oběma pracovišti. Propojení výzkumné instituce a vysokoškolského pracoviště se již dříve ukázalo jako velmi výhodné a obohacující pro obě strany. Obě strany disponují kvalitním personálním i technickým zázemí pro realizaci projektu. Pracoviště také rozvíjí kontakty se zahraničními experty, kteří budou zapojeni do projektu.

Žadatel VŠB-TU Ostrava a Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. jsou institucemi, které dlouhodobě spolupracují ve výzkumu, při řešení nejrůznějších projektů, pořádání odborných seminářů a konferencí, i při školení doktorandů (ústav je partnerem ve společné akreditaci doktorských studijních programů v oblasti výpočetní matematiky, geomechaniky a geotechniky).


Členové týmu

Pozice Vědecký garant projektu
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Prof. Ing. Tomáš Kozubek, PhD. tomas.kozubek <at> vsb.cz +420 597 323 494 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Pozice Vedoucí vědecký pracovník
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman jan.valdman <at> vsb.cz +420 597 329 107 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. Marek Kwaśniewski marek.kwasniewski <at> polsl.pl +48 32 2372550 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Pozice Vědecký pracovník
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. petr.beremlijski <at> vsb.cz +420 597 329 118 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ing. Michal Šofer, Ph.D. michal.sofer <at> vsb.cz +420 597 323 598 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. petr.ferfecki <at> vsb.cz +420 597 329 359 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. stanislav.sysala <at> ugn.cas.cz +420 596 979 229 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
petr.vodstrcil <at> vsb.cz
+420 597 323 496
VŠB - Technická univerzita Ostrava
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
pavel.jahoda <at> vsb.cz
+420 597 324 370
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Doc. Ing. Ivan Janeček, CSc. janecek <at> ugn.cas.cz +420 596 979 235 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Pozice Vědecký pracovník - junior

Ing. Michal Merta michal.merta <at> vsb.cz +420 597 329 078 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Pozice Výzkumný asistent
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Ing. Jan Zapletal
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 597 329 078 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ing. Lukáš Malý
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 597 329 078 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ing. Milan Jaroš
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 597 329 078 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Pozice Projektový manažer
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Ing. Lucie Bestová lucie.bestova <at> vsb.cz +420 597 329 426 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Pozice Administrátor projektu


Renata Rychnovská
renata.rychnovska <at> vsb.cz
+420 597 329 099 VŠB - Technická univerzita Ostrava
Andrea Kuchtová andrea.kuchtova <at> ugn.cas.cz +420 596 979 255 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Externí členové
Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. radim.blaheta <at> ugn.cas.cz +420 596 979 353 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Doc. RNDr. Josef Malík, CSc. josef.malik <at> ugn.cas.cz +420 596 979 324 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. jiri.scucka <at> ugn.cas.cz +420 596 979 334 Ústav geoniky Akademie věd ČR
Bývalí členové realizačního týmu
Jméno
Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Ing. Václav Hapla
Ing. Petr Harasim, Ph.D.
Ing. Rostislav Hrtus
Ing. Marta Jarošová, Ph.D.
Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.
Ing. Martin Menšík
Ing. Vojtěch Sokol
Ing. Leona Vavro
Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.

Kontakt

Projekt SPOMECH
Celoškolský ústav IT4Innovations, VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava - Poruba, Česká republika

Spojení vlakem a autobusem

K transportu mezi vlakovou stanící Ostrava-Svinov a VŠB-TU Ostrava využijte autobusovou linku č. 37 ze zastávky Svinov nádraží ve směru Studentské koleje. Vystupte na zastávce Studentská (viz mapa areálu VŠB - levý horní roh). Kanceláře projektu se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru (na mapě číslo 25 - oranžové budovy uprostřed), případně na Ústavu geoniky AV ČR (číslo 14, naproti zastávce Studentská).

transport model-areal-vsb
Trasa autobusu č. 37 (Svinov nádraží - Studentská) Areál VŠB-TU Ostrava

Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070