Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070Odborné kurzy pro studenty

Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Stabilita a konvergence numerických metod vyšších řádů, který se uskuteční 26. 4. 2018 od 8:00 do 9:50 v místnosti G202 FIT VUT v Brně. Přednáší Ing. Václav Šátek, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Stabilita a konvergence numerických metod vyšších řádů, který se uskuteční 6. 4. 2017 od 8:00 do 9:50 v místnosti G202 FIT VUT v Brně. Přednáší Ing. Václav Šátek, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Rozsáhlé výpočty na superpočítači, který se uskuteční 14. 5. 2015 od 11:30 v místnosti FEI 326 VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Lukáš Malý.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Rozsáhlé výpočty na superpočítači, který se uskuteční 13. 5. 2015 od 10:45 v místnosti FEI 326 VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Lukáš Malý.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Homomorfismy těles, který se uskuteční 29. 4. 2014 od 14:15 v místnosti D209 VŠB-TU Ostrava. Přednáší RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na Odborný kurz pro studenty na téma: Úloha s překážkou, numerické výpočty a odhad chyby aproximace. Akce se uskuteční v pondělí 9. 12. 2013 od 14:00 v místnosti A 329 Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95. Přednáší doc. Jan Valdman z VŠB-TUO.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Přehledné základy hp metody konečných prvků, který se uskuteční 3. 12. 2013 od 12:30 v místnosti NK 444 VŠB-TU Ostrava. Přednáší doc. Jan Chleboun z FSv ČVUT.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Inženýrské základy metody konečných prvků, který se uskuteční 28. 11. 2014 od 7:15 v místnosti NK442 VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Michal Šofer, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Inženýrské základy metody konečných prvků, který se uskuteční 27. 11. 2013 v od 7:15 v místnosti NK 344, VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Michal Šofer, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Superpočítání v mechanice, který se uskuteční 13. 11. 2013 v 10:30 v přednáškovém sále Ústavu geoniky AC ČR, v.v.i. Přednáší prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Diferenciální rovnice s programem Maple, který se uskuteční 21. 10. 2013 ve 12:30 v místnosti K306, VŠB-TU Ostrava. Přednáší Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně zveme na odborný kurz pro studenty na téma Diferenciální počet funkcí více proměnných, který se uskuteční v pondělí 7. 10. 2013 v místnosti PorJD359, VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Marta Jarošová, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Introduction to Numerical Analysis. Kurz se uskuteční v úterý 16. 7. 2013 v 8:30 v počítačové učebně zámku v Nových Hradech. Přednáší doc. Jan Valdman z VŠB-TU Ostrava.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Matematické modelování úlohy s překážkou a její numerické řešení. Kurz se uskuteční v pátek 10. 5. 2013 v 10:00 v učebně AV-P5 Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Přednáší doc. Jan Valdman z VŠB-TU Ostrava.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na Odborný kurz pro studenty na téma: Aplikace integrálů. Akce se uskuteční v úterý 16. 5. 2013 od 9:00 na D212. Přednáší Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., VŠB-TUO.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na odborný kurz pro studenty na téma Základy modelování v inženýrství, který se uskuteční 25. 2. 2013 od 11:30 v místnosti F 209, VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na odborný kurz pro studenty na téma Úvod do MATLAB, který se uskuteční 18. 2. 2013 od 7.30 na Ostravské univerzitě v Ostravě. Přednáší Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Nehladká Newtonova metoda a její užití pro řešení pružně plastických problémů. Seminář se který uskuteční 12. listopadu 2012 od 11:30 v učebně 5006 Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednáší Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. z Ústavu geoniky AV ČR


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Matematické modelování kontaktní úlohy v 1D a její numerické řešení. Seminář se který uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 12:30 do 14:00 v učebně A106 Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě.

Přednáší doc. Jan Valdman z VŠB-TU Ostrava.

Na kurzu jsou vítání všichni zájemci o matematické modelování a výpočetní mechaniku. Za organizátory: dr. Jan Šustek (OU), doc. Jan Valdman (VŠB).


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Numerické řešení diferenciálních rovnic. Kurz se který uskuteční ve 19. září 2012 od 9:00 v učebně NA115, VŠB-TU Ostrava. Přednáší Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Metoda hraničních prvků. Seminář se který uskuteční v úterý 12. června 2012 od 9:00 v učebně K302.

Program:
doc. Jiří Bouchala - Úvod do BEM
doc. Dalibor Lukáš - Implementace 2D BEM

Za organizátory: doc. Tomáš Kozubek, doc. Dalibor Lukáš.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Laplaceova rovnice v 1D - Aplikace ve stavebnictví. Seminář se který uskuteční 3. května 2012 od 10:45 v učebně LP 402 (FAST).

Přednáší Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Úvod do Matlabu. Seminář se který uskuteční 4. dubna 2012 od 9:00 v učebně LPH 108 (FAST).

Přednáší Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na odborný kurz pro studenty na téma: Diferenciální rovnice a základy matematického modelování s programem Maple. Akce se uskuteční 20. března 2012 v 10.45 v místnosti K302 na VŠB-TU Ostrava.

Přednáší Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava.


Odborný kurz pro studenty

Zveme Vás na odborný kurz pro studenty na téma Metody pro řešení náročných úloh mechaniky, který se uskuteční 6. 12. 2011.


Odborný kurz pro studenty

Srdečně Vás zveme na první odborný kurz pro studenty organizovaný z projektu SPOMECH: Základy modelování v mechanice, který se uskuteční v pondělí 26. 9. 2011 od 12.30 v místnosti podnikatelského inkubátoru PI 332.

Přednáší:
dr. Tomáš Brzobohatý
dr. Alexandros Markopoulos

Program:
Numerické metody pro řešení inženýrských úloh
Základy metody sítí
Řešení rovnice struny a implementace v Matlabu

Na přednášce jsou vítání všichni studenti technických oborů. Organizátoři: doc. Tomáš Kozubek, dr. Marta Jarošová.


Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070