Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070Prezentace

Vybrané prezentace

Během trvání projektu SPOMECH byly také předneseny následující prezentace:

T. Kozubek, Z. Dostál, R. Kučera, A. Markopoulos, T. Brzobohatý, M. Menšík, P. Kovář: Superpočítání a lineární algebra

S. Sysala, J. Haslinger, M. Čermák: Discretization and loading path for the Hencky elastic-perfectly plastic problem

M. Okrouhlík: Teoretické základy mechaniky kontinua poddajných těles

M. Okrouhlík: Šíření napěťových vln, disperzní vlastnosti, základy MKP

M. Okrouhlík: Metoda konečných prvků a Matlab

F. X. Roux: FETI – 2LM

T. Rahman: Crouzeix-Raviart Mortar FE and its Domain Decomposition Preconditioners

M. Neytcheva: Numerical solution of constant coefficient stationary Navier-Stokes problems

M. Neytcheva: Numerical methods for multiphase flow problems Coupled Navier-Stokes and Cahn-Hilliard systems

J. Liesen, J. Papež, Z. Strakoš: Challenges in coupling iterative algebraic computations with modeling and discretisation

Pultarová: Fourier analysis of aggregation based multigrid for nonsymmetric matrices

Sborník Seminar on Numerical Analysis – Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems, Liberec, 2012

A.Markopoulos: Numerické řešení diferenciálních rovnic

J. Valdman: Matematické modelování úlohy s překážkou

J. Valdman: Modeling and computations in elastoplasticity

M.Merta,J.Zapletal:BEM4I - Preview of a New Boundary Element Library

P. Beremlijski, M. Jarošová: Základy matematického modelování

P. Beremlijski: Aplikace integrálů


Závěrečná konference projektu SPOMECH

Modelling 2014: Závěrečná konference projektu SPOMECH - Sborník abstraktů


13.-15. 11. 2013 SPOMECH Workshop 2013

SPOMECH Workshop 2013 - Sborník abstraktů, Michal Merta, Jan Zapletal: BEM4I - Preview fo a New Boundary Element Library


20. 5. 2013 Seminář pro akademické a vědecké pracovníky

Prezentace ze semináře pro akademické a vědecké pracovníky, přednášející:Jan Valdman. Modelling and computations in elastoplasticity


10. 5. 2013 Odborný kurz pro studenty

Prezentace ze semináře pro akademické a vědecké pracovníky, přednášející:Jan Valdman. Matematické modelování úlohy s překážkou a její numerické řešení


16. 5. 2013 Odborný kurz pro studenty

Prezentace z odborného kurzu pro studenty, přednášející: Petr Beremlijski. Aplikace integrálů


21.-23. 11. 2012 SPOMECH Workshop 2012

SPOMECH Workshop 2012 - Sborník abstraktů


17. 9. 2012 Cyklus přednášek pro studenty

Prezentace cyklu přednášek pro studenty. Přednášející: Petr Beremlijski, Marta Jarošová. Základy matematického modelování


22.-24. 11. 2011 SPOMECH Workshop 2011

SPOMECH Workshop 2011 - Sborník abstraktů


26. 9. 2011 Cyklus přednášek pro studenty

Prezentace z prvního cyklu přednášek pro studenty na téma Základy modelování v mechanice. Přednášející: Alex Markopoulos, Tomáš Brzobohatý. Numerické řešení diferenciálních rovnic


Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070